CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ise ceza yargılamasına ilişkin usul ve prosedürün nasıl işleyeceğini göstermektedir.

Öncelikle belirtmek gerekirse, ceza yargılaması neticesinde hürriyeti bağlayıcı cezalar doğabileceği için kişilerin Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması oldukça önem arz etmektedir. Zira Ceza Hukuku avukatı, şüpheli veya sanık müdafi iken tüm bilgi ve tecrübesiyle soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma faaliyetini yürütecektir.

Savunma hakkı, şüphelinin/sanığın en temel haklarından olup suç işlediği iddia edilen kişinin, yetkili organ önünde, üzerine atılan suçu işlemediğini, fiilin hukuka aykırı olmadığını, bazı kanuni nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini veya iddia edildiğinden daha az cezayı hak ettiğini ileri sürmesidir. Unutulmamalıdır ki bir kişi yargılama neticesine varılana kadar suçsuz kabul edilir ve  kişinin işlediği iddia edilen suç hiçbir şüpheye yer vermeyecek derecede kesin olmalıdır. Bu kapsamda ilgililerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından uzman Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır.

Yine Ceza Hukuku avukatı mağdur tarafında yer aldığı davalarda da ilgili kişinin haklarını göz önünde bulundurarak en iyi şekilde hukuki yardımda bulunacaktır. Ancak Ceza Hukuku avukatının bir ceza yargılamasında hem sanığı hem de mağduru savunamayacağını belirtmek gerekmektedir. Netice itibariyle, kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması gerekmektedir.

Ceza Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı Ceza Hukuku hizmet alanları;

 1. Şikâyet dilekçelerinin hazırlanması ve ilgili şikâyetin yapılarak soruşturma aşamasının takibi,
 2. Ağır ceza, Asliye ceza, Sulh ceza ve İcra ceza mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki vekili olarak ilgili davaların takibi:
 • Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu,
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu,
 • Hakaret Suçu,
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirme ve Yayma ile Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Kaydedilmesi Suçu,
 • Mala Zarar Verme Suçu,
 • Vergi Kanununa Muhalefet ile Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu,
 • Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu,
 • Tehdit Suçu,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu vb.

Hızlı iletisim
 • 05318185934
 • 05318185934
 • info@eroglucakiroglu.av.tr