SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku, doktor ve sağlık çalışanı ile hasta ilişkilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Sağlık hizmeti veren kurumun özel veya kamu kurumu olmasına göre uygulanan hukuk alanı değişiklik göstermektedir. Ayrıca gerçekleştirilen fiil suç oluşturuyorsa aynı olayda ceza ve disiplin hukuku kuralları da uygulama alanı bulabilmektedir.

Sağlık Hukukunda en yaygın dava türlerinden biri malpraktis davalarıdır. Söz konusu davalarda, hatalı tıbbi müdahaleden sonra  sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumlulukları irdelenir. Malpraktis; Yanlış yada eksik tanı , müdahale, ameliyat, ilaç verme gibi eylemlerde yapılan yanlışlıklar, teknik-ekipman hatas gibi unsurlardan meydana gelebilir. Bu unsurlar her somut olayda dikkatlice değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları:

1. Tıbbi Malpraktis Davası

2. Kamu Hastanelerine Karşı Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılacak Davalar

3.Özel Hastanelere Karşı Açılacak Davalar

3.Hasta ve hekim hakları, hekimlerin mesleki sorumluluğu, organ naklinin hukuki boyutu, özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu, özel hastane ve polikliniklerin kuruluşu, işleyişi vb. hakkında hukuki danışmanlık,

4.Hastane vekilliği vb.

Hızlı iletisim
  • 05318185934
  • 05318185934
  • info@eroglucakiroglu.av.tr