GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU

Gayrimenkul ve Kira Hukuku, Medeni Hukukun bir dalı olup mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin hukuk kurallarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda söz konusu hukuk dalının herhangi bir taşınmaz sahibi olsun veya olmasın hemen hemen toplumun her kesimini ilgilendiren bir hukuk dalı olduğu izahtan varestedir.

Zira her ne kadar gayrimenkul denildiğinde akla ilk olarak konut geliniyor olsa da genel itibariyle gayrimenkul arsa, konut, bina, ofis, büro, ev, villa, fabrika, otel ve benzin istasyonu gibi birçok mülkün genel adıdır. Bir başka değişle tapu kaydı yapılmaya elverişli olan tüm taşınmazlar gayrimenkul adı altında ifade edilmektedir. Bu kapsamda sahip olunan gayrimenkullere ilişkin olarak herhangi bir uyuşmazlık ile karşı karşıya kalınması durumunda alanında uzman avukatlardan yardım alınması oldukça önemlidir.

Örnek olarak belirtmek gerekirse, gayrimenkul satışları hukuk düzenimizde sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuş olup bunun aksi olarak satışların yapılması durumunda ilgili satışın geçersizliği ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Yine hem kiraya veren hem de kiracı yönünden kira sözleşmeleri oldukça önem arz etmedir. Zira ilgili kişiler açısından kira sözleşmelerinde yer verilen herhangi bir aleyhe hüküm kişilerin ileride olumsuzluklar ile karşılaşmalarına yol açabilecektir.

Bu kapsamda, kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları açısından Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Zira uzman avukat, gayrimenkul ve kira hukukuna ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, hakkın tescili, terkini, şerhi, ihtilafların çözümlenmesi bakımından müvekkiline etkili danışmanlık ve temsil hizmetleri sunacak veyahut aksi bir durumda dava yolu ile yine tüm lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak problemleri çözecektir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı Gayrimenkul ve Kira Hukuku hizmet alanları;

 1. Tüketici işlemine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
 2. Kamulaştırmasız el atma ve Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları,
 3. Müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları,
 4. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
 5. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 6. Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 7. Taşınmazların alım satım işlemleri,
 8. Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi ve feshi,
 9. Kira tespit davası, kiralananın tahliyesi, kira alacağı davaları gibi kira hukukundan kaynaklı davaların açılması ve takibi vb.

Hızlı iletisim
 • 05318185934
 • 05318185934
 • info@eroglucakiroglu.av.tr