İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununda düzenlenmiş olup borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukukuna dayalı uyuşmazlıklar hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak uzlaşma yolu ile alacaklının alacağına kavuşması sağlanmaya çalışılmakta; aksi takdirde ise, işbu yol ile anlaşma mümkün kılınamazsa, artık tek çare olarak icra müdürlüğü aracılığıyla yani cebri icra yolu ile alacaklının alacağı borçludan tahsil edilmeye çalışılmaktadır. 

Mevzubahis hukuk dalı kapsamında, mahkeme kararlarının icra yolu ile tahsili yapılabildiği gibi aynı zamanda kambiyo senetlerinin (bono, çek, poliçe, senet) ve yine adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkündür.

Kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Zira uzman avukat, talep halinde gerektiğinde hukuki bilgi ve tecrübesiyle dava yoluna gitmeden borçlu ile dostça anlaşmalar yapacak veyahut bu yol çözüme kavuşturmayacak ise cebri icra yolu veya dava yolu ile yine tüm lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak problemleri çözecektir.

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Vekillik Hizmetlerimizden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı İcra ve İflas Hukuku hizmet alanları;

 1. Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
 2. İhtiyati haciz,
 3. Kira alacaklarına ilişkin ilamsız takipler ile Kiralanın icra yoluyla tahliyesi,
 4. Nafaka alacaklarının takibi,
 5. İtirazın iptali ve İtirazın kaldırılması davaları,
 6. Menfi tespit davası,
 7. İstirdat davası,
 8. İcra ve iflas suçları ile ilgili davalar.
 9. Konkordato ilanı, iflas masası vekilliği,
 10. Konkordato ve iflas aşamasındaki şirketlerdeki alacaklarınızın tahsili adına ilgili masaya alacak kaydı ve takibi vb.

Hızlı iletisim
 • 05318185934
 • 05318185934
 • info@eroglucakiroglu.av.tr