İŞ HUKUKU

İş Hukuku, asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku kapsamında İş Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülmektedir. Dolayısıyla iş hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığın olması durumunda ilk  olarak bu kanuna bakılmalı; bunun dışında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu vb. gibi kanunlarda da iş hukukunun düzenlendiği göz önüne alınarak uyuşmazlığın konusunu oluşturan hükümlerin düzenlendiği ilgili kanun dikkat edilerek işlem tesis edilmelidir.

Bu kapsamda, uyuşmazlığın tespit edilmesi akabinde hangi kanunun uygulanması gerektiği ve yapılacak hukuki işlemlerin ne olduğunun doğru şekilde belirlenebilmesi adına, kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından İş Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Zira uzman avukat, talep halinde gerektiğinde hukuki bilgi ve tecrübesiyle dava yoluna gitmeden işçi-işveren arasında dostça anlaşmalar yapacak veyahut bu yol çözüme kavuşturmayacak ise dava yolu ile yine tüm lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak problemleri çözecektir.

İş Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı İş Hukuku hizmet alanları;

  1. İş akdinin feshi sebebi ile açılan işe iade davası, işçi alacağı davası ile tazminat davaları,
  2. İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin davalar, (İş kazası nedeniyle tazminat davaları, Maluliyet oranının tespiti davası, Ölümlü iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma davası vb.)
  3. İş hukuku tespit davaları (Hizmet tespiti davası, Prime esas kazancın tespiti davası vb.)
  4. Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar,
  5. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk başvurusu ile işbu sürecin takip edilmesi,
  6. İşçi veya işverence gönderilecek ihtarnamelerin hazırlanması,
  7. İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması vb.

 

Hızlı iletisim
  • 05318185934
  • 05318185934
  • info@eroglucakiroglu.av.tr