MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup  insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras davalarında, davanın türüne ve konusuna göre görevli ve yetkili mahkemeler değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, henüz daha davanın açılması aşamasında önem arz eden işbu kriterin belirlenebilmesi adına, kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için uzman bir avukat aracılığıyla söz konusu davaları takip etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Aynı zamanda ülkemizde her ne kadar çoğu zaman üzerinde durulmayarak ihmal ediliyor olunsa da ölüm sonrası murisin malvarlığının yani terekenin mirasçılar arasında en adaletli şekilde paylaştırılması oldukça önemli bir konudur. Lakin ülkemizde söz konusu paylaşım genellikle ölüm sonrasına bırakılması ve bu nedenle ölüm öncesinde herhangi bir planlama yapılmayıp, vasiyetname düzenlenmemesi; ölüm sonrası mirasçılar arasında birçok hukuki sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Dolayısıyla mirasçıların arasında herhangi bir problem çıkması akabinde, kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından Miras Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması; pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Zira uzman Miras Avukatı,  hukuki bilgi ve tecrübesiyle dava yoluna gitmeden mirasçılar arasında dostça anlaşmalar yapacak, bu yol çözüme kavuşturmayacak ise dava yolu ile yine tüm lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak problemleri çözecektir.

Miras Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı Miras Hukuku hizmet alanları;

 1. Vasiyet ve miras sözleşmelerinin tanzimi,
 2. Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) alınması veya iptali davası,
 3. Mirasın reddi davaları,
 4. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu ) davası,
 5. Tasarrufun iptali davası,
 6. Muris muvazaası davaları,
 7. Tenkis davaları,
 8. İstihkak davaları vb.

 

Hızlı iletisim
 • 05318185934
 • 05318185934
 • info@eroglucakiroglu.av.tr