TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlenmiş olup işbu kanunda tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi, şeklinde tanımlanmıştır.

Tüketici sıfatına sahip olan kişiler, söz konusu mal veya hizmetten kaynaklanan şikâyetlerinde mal veya hizmetin bedeli her sene belirlenen sınır fiyatın altında kaldığında tüketici mahkemesinden önce tüketici hakları hakem heyetine başvurmak zorundadır. İlgili hakem heyetinden olumlu sonuç alınması akabinde söz konusu ilam icra takibine konu edilerek tahsil edilebilmektedir. Olumsuz sonuç alınması akabinde ise ilgili karara yetkili tüketici mahkemesinde dava açılarak itiraz edilebilmektedir. 

Dolayısıyla kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından Tüketici Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım alması pratik, yararlı ve hızlı çözüm için daha doğru bir karar olacaktır. Zira uzman avukat, talep halinde gerektiğinde hukuki bilgi ve tecrübesiyle dava yoluna gitmeden ilgili kişiler ile dostça anlaşmalar yapacak veyahut bu yol çözüme kavuşturmayacak ise hakem heyeti veya dava yolu ile yine tüm lehe kanun ve düzenlemeleri kullanarak problemleri çözecektir.

Tüketici Hukuku Alanında Hizmet Sağladığımız Vekillik Hizmetlerinden Bazıları

ER&ÇAKIR Avukatlık Bürosu olarak büromuza bağlı hizmet sağlayan avukat ve danışmanlarımızdan alabileceğiniz bazı Tüketici Hukuku hizmet alanları;

  1. Tüketiciler lehine hakem heyetine başvurulması,
  2. Tüketici hakem heyeti kararlarının icra takibine konu edilmesi,
  3. Tüketici davaları,
  4. Tüketici kredilerinden doğan davalar,
  5. Abonelik sözleşmelerinden doğan davaların çözüme kavuşturulması,
  6. Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak vb.

 

Hızlı iletisim
  • 05318185934
  • 05318185934
  • info@eroglucakiroglu.av.tr